Kom met al je vragen, zorgen of mededelingen naar de infoavond over zorg op onze school.

Op 24/10 om 20u in de kleuterschool. 

Er zal worden uitgelegd wat er aan zorg gebeurt op school en er is ruim tijd voorzien om op al uw vragen te antwoorden.

Wees niet bezorgd, we wordt voor uw kind gezorgd!